องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 3460 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 3460 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดประชาวาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางจำนงค์ อัมพุชินีวรรณ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางผ่องศรี กลิ่นสุคนธ์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 10 บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแรด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านโนนห้อม ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำพร ขุนศรี (ช่วงที่3) หมุ่ที่ 9 บ้านทุ่งไม้ค้าง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางจำนงค์ อัมพุชินีวรรณ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขทวี บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ธุดงคสถานปราจีนบุรี หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อค่าของขวัญของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้าง๑.จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันที่ 4 มกราคม 2567 จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อ๑.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาส ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อ๔.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อ๓.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อ๒.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับโรงเรียนวัดประชาวาส ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปูผิวแอลฟัลท์ติก จากถนนฟากห้วย - โคกสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านฟากห้วย ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการปูผิวแอสฟัลท์ติก จากซอยโคกสว่าง ไปถนนสุวรรณศร (ใหม่) หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้าง๑.จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อ๑.ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อ๑.อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อ๒.อาหารเสริม(นม) ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประชาวาส ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อ๓.อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อ๔.อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุ-อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อ๑.อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อ๒.อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประชาวาส ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อ๔.อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดท่งตะลุมพุก ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อ๓.อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อ๑.จัดซื้อไฟฉุกเฉินส่องพื้นที่ชนิดขาตั้งพื้น แรงดัน 12 โวลท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุดับเพลิง สายดูดน้ำดับเพลิง แบบตัวหนอน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 8 เมตร พร้อมข้อต่อกับหัวกระโหลก จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
1 - 50 (ทั้งหมด 314 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม