messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 098-2465288
นายณรงค์ชัย สุบุตรดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 088-2117058
นายพิเชษฐ เกตุพูนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-6584118
นายบรรเทา มั่นใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9018975

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม