องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 093-5528838
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 093-5528838
นายสมหวัง นกน้อย
รองนายก อบต.โนนห้อม
โทร : 086-1416156
นายสมหวัง นกน้อย
รองนายก อบต.โนนห้อม
โทร : 086-1416156
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
รองนายก อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7017891
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
รองนายก อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7017891
นางสาวกมลพร สุบุตรดี
เลขานุการนายก อบต.โนนห้อม
โทร : 093-9381724
นางสาวกมลพร สุบุตรดี
เลขานุการนายก อบต.โนนห้อม
โทร : 093-9381724
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30