องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สมาชิกสภาฯ
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7811252
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 089-0954333
นางธัญสุพิมพ์ เพ็ชรปวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 089-6004563
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7017891
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-6636821
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-1382512
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาวบุญเรียน วันทามิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 083-5480111


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม