องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
account_box สมาชิกสภาฯ
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7811252
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7811252
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 089-0954333
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 089-0954333
นางธัญสุพิมพ์ เพ็ชร์ปวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 089-6004563
นางธัญสุพิมพ์ เพ็ชร์ปวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 089-6004563
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7017891
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 081-7017891
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-6636821
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 081-6636821
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-1382512
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 086-1382512
นายคนอง ไพพร
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-0639466
นายคนอง ไพพร
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 089-0639466
นางสาวบุญเรียน วันทามิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 083-5480111
นางสาวบุญเรียน วันทามิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 083-5480111
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 356