องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
account_box สมาชิกสภาฯ
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
นายสุนทร มุกดา
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
นายสุนทร มุกดา
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
นางชาลีนา เพ็ชรกำจัด
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางชาลีนา เพ็ชรกำจัด
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายธนา เดชผิว
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายธนา เดชผิว
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางกนกนภัส พนาสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางกนกนภัส พนาสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายไพฑรูย์ บุญคุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายไพฑรูย์ บุญคุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายไฉน ปราณีชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายไฉน ปราณีชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นางอำพร อินดำ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นางอำพร อินดำ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุนทร เพ็ชร์คง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสุนทร เพ็ชร์คง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายบุญยืน กรเกตุ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายบุญยืน กรเกตุ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายประเสริฐ หลอมทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายประเสริฐ หลอมทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวสุนิรชา สีหามาตร์
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวสุนิรชา สีหามาตร์
ส.อบต.หมู่ที่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24