องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
ขอเชิญชวนหน่วยงานและผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [17 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" [19 กรกฎาคม 2565]
ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์ [11 เมษายน 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [16 มีนาคม 2565]
สิทธิของผู้สูงอายุ [24 ธันวาคม 2564]
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 ✅กดที่นี่ [23 พฤศจิกายน 2564]
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม [9 พฤศจิกายน 2564]
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 2/2565 [9 พฤศจิกายน 2564]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้งอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 ตุลาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม