องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
photo โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉบับที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo E-book คู่มือเผยแพร่ความรู้ด้านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน หรือแบนเนอร์ หัวข้อ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 หรือแบนเนอร์ หัวข้อ "องค์กรแห่งการเรียนรู้"
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 หรือแบนเนอร์ หัวข้อ "องค์กรแห่งการเรียนรู้"
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo แบบทดสอบการประเมินความรู้หลังเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 4 หรือแบนเนอร์ หัวข้อ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หรือแบนเนอร์ หัวข้อ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo แบบทดสอบการประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ON LINE)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 216 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90