องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง โรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การปิดเรียน-เปิดเรียน ของศูนย์เด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 382 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม