องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) [23 กันยายน 2564]
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [23 กันยายน 2564]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึก การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปี 2564 [13 กันยายน 2564]
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (13 ภาพ) [26 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมโครงการผู้พิการจิตใจสดใส ร่างกายเเข็งแรง ปีงบประมาณ 2564 (6 ภาพ) [26 พฤษภาคม 2564]
สำรวจป้าย (4 ภาพ) [24 พฤษภาคม 2564]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (1 ภาพ) [23 พฤษภาคม 2564]
โครงการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการที่ป่วยติดเตียง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยในตำบลโนนห้อม (5 ภาพ) [23 เมษายน 2564]
โครงการ "ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตระกร้า ถือปิ่นโต" เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม (9 ภาพ) [16 เมษายน 2564]
กิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 (9 ภาพ) [29 มีนาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41