องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลโนนห้อม "การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [10 พฤษภาคม 2566]
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรม "การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม" [22 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [14 มีนาคม 2566]
มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [13 มีนาคม 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [24 มกราคม 2566]
งานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [20 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 ธันวาคม 2565]
กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [4 พฤศจิกายน 2565]
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [1 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 104 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม