องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก พมจ.ปราจีนบุรี [13 มกราคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปี 2565 [5 มกราคม 2565]
กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 [24 ธันวาคม 2564]
มอบเช็คที่ขอความช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย [23 ธันวาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [14 ธันวาคม 2564]
สำรวจข้อมูลและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบาก เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น [29 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว [24 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว [23 พฤศจิกายน 2564]
Big Day 'ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส' เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี [23 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม [19 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 372