องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [24 มกราคม 2566]
งานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [20 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 ธันวาคม 2565]
กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [4 พฤศจิกายน 2565]
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [1 พฤศจิกายน 2565]
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) [22 กันยายน 2565]
โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [20 กันยายน 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [13 กันยายน 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [7 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุด้วยกายอุปกรณ์เชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [31 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 97 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม