องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนห้อม เพื่อเยี่ยมเเละมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 ราย
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม