องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency บุคลากร
insert_drive_file ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักจัดการทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักวิชาการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นายช่างโยธา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักวิชาการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1