ชื่อเรื่อง : จ้าง๑.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา 1 บริเวณหน้าบ้าน นางบรรจง ปากครอง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง