ชื่อเรื่อง : จ้าง๑.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสุมิตร อเนกเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง