ชื่อเรื่อง : ซื้อ๓.นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง