ชื่อเรื่อง : ซื้อ๒.นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ร.ร.วัดประชาวาส ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย ๒๕๖๕ ภาคเรียน ๑/ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง