ชื่อเรื่อง : จ้าง๑.จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่า หมู่ที่ 8 บ้านขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง