ชื่อเรื่อง : จ้าง๑. จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 4282 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง