ชื่อเรื่อง : จ้าง๑.จ้างเต๊นท์ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง