ชื่อเรื่อง : ซื้อ๓.นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนด ๒๐๐ ซีซี ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง