ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.นม ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง