ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง