ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.ป้ายกระดานบอร์ดสำหรับติดประกาศ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ความสูง 2 เมตร ชนิดถอดประกอบได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง