ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ที่ 315/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อไฟล์ : rRvrwOKWed22444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้