ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ที่ 314/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง

ชื่อไฟล์ : Mr07D5gWed22330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้