ชื่อเรื่อง : จ้าง๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมานิต เปรมวินัย หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค้าง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง