องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 รบกวนสอบถามข้อมูลครับ หากต้องการแก้ไขข้อมูลตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ได้รับหนังสือจาก อบต. กรณีไม่สามารถไปยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้คู่สมรสไปดำเนินการยื่นคำร้องแทนได้ไหมคะ

สามารถมอบอำนาจคู่สมรสได้ครับ มาภายใน15วัน นับตั้งแต่วันรับหนังสือครับ

(โดย:นางซ่อนกลิ่น เพ็ชรสังหาร เขียนเมื่อ:15 กุมภาพันธ์ 2565)

รบกวนสอบถาม ข้อกำหนดการจัดงานแต่งงาน ต้องดำเนินการอย่างไร เงื่อนไขเป็นอย่างไร ขออนุญาตได้ที่ไหน

ต้องขออนุญาตที่ทำการอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ

(โดย:วีรพจน์ เพชรคง เขียนเมื่อ:24 ธันวาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม