องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม