องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ได้ดำเนินโคงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 โดยร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว ในเขตพื้นที่ของ อบต.โนนห้อม จำนวน 1,500 ตัว
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม