องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ประชาชนในตำบลโนนห้อม มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และวิธีการจัดการขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม