องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความรู้เข้าความเข้าใจแก่ชาวบ้าน ม.12 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม