องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
folder รายงานแสดงงบฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานการตรวจรายงานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82