องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานกองช่าง ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานธุรการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
find_in_page รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1