องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ Info
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการเขียนใบประวัติพนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744
นางสาวนัชชา ชาวนา
นายก อบต.โนนห้อม
โทร : 089-8984744

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83