องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอหมายเลขประจำบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คู่มือลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คู่มือขั้นตอน-และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ งานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo แผนผังขออนุญาตก่อสร้างอาคาร งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม