องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอหมายเลขประจำบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file คู่มือลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file คู่มือขั้นตอน-และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ งานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo แผนผังขออนุญาตก่อสร้างอาคาร งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม