องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18